menu donation phone contact

  שו"ת פורים

  שו"ת בנושא מתנות לאביונים דרך גמ"ח "חסד לוד", נכתב בהתייעצות עם הרב סמט והרב י"צ רימון.

  שאלה: האם ניתן לקיים מצוות מתנות לאביונים בתרומה לגמ"ח "חסד בלוד".
  תשובה: כן בוודאי ובהידור – גמ"ח "חסד בלוד" מחלק מוצרי מזון בימי הפורים ומקיים סעודות פורים לנזקקים.

  שאלה: האם ניתן לתרום לפני פורים או שעדיף לחכות ולתרום בימי הפורים?
  תשובה: ניתן וכדאי להקדים ולתרום שכן זה מאפשר לגמ"ח להתארגן בצורה טובה יותר.

  שאלה: כאשר תורמים לפני פורים האם צריך לעשות משהו נוסף בימי הפורים
  תשובה: לא, שכן הגמ"ח מקיים את המצווה בשליחות, מה שכן כולם מוזמנים להיות שותפים בהתנדבות בחלוקת החבילות ובסעודות הפורים.

  שאלה: האם בעת התרומה צריך לציין שהתרומה למתנות לאביונים?
  תשובה: די להתכוון לכך – הגמ"ח מצידו מכוון להוציא ידי חובה את כל התורמים שהעבירו מתנות לאביונים דרכו.

  שאלה: האם יוצאים ידי חובה גם ביום יד וגם בטו?
  תשובה: כן, הגמ"ח מחלק מתנות לאביונים בלוד ביד ובטו ומוציא ידי חובה את התורמים תושבי לוד בשני הימים.

  שאלה: האם כל הכסף מחולק "בו ביום"?
  תשובה: הגמ"ח נערך לחלוקת מראש ועל סמך נסיון השנים הקודמות בצורה כזו שבוודאות כל מי שתורם דרכנו יצא ידי חובת מתנות לאביונים – במידה וישאר כסף נשתמש בו לעניים בהמשך השנה כדין מותר מתנות לאביונים.

  שאלה: איך תורמים?
  תשובה: לחצו על כפתור התרומה כאן למטה. תרמו באשראי או לחילופין באחת הדרכים האחרות המוצעות שם.