menu donation phone contact

  ליווי כלכלי

  הליווי הכלכלי של הגמ"ח כולל את קבלת הפונים בקבלת קהל, ומנעד רחב של אפשרויות סיוע המותאמות להם לפי צרכיהם.

  מידי שבוע מגיעים פונים רבים וגם מספר פונים חדשים. כ- 200 פניות מטופלות מדי חודש.

  קבלת הקהל מתקיימת מדי יום שלישי ב-19:00 בחדרי הגמ"ח שבבית המדרש ברחוב הכלנית 2.

  בנוסף, מחולקות כל שנה מלגות לכ- 15 משפחות.

  מספרים על הפרויקט

  בנוסף לליווי הכלכלי הקבוע הניתן למשפחות, אנו מציעים גם מלגות חודשיות מורחבות למשפחות המוכרות לכך בשיתוף פעולה עם הרווחה:

  מלגות חודשיות

  הסיוע הנרחב ביותר שהגמ"ח נותן למשפחות שנמצאו מתאימות לכך, הינו מלגה חודשית בסדר גודל של 1000 ₪ בחודש הניתנת בתלושי קניה. תמיכה זו ניתנת למשך שנה. הגמ"ח שם דגש על מציאת משפחות שסיוע זה יעזור להן לעלות על דרך חדשה. ברוב המקרים המלגות מותנות בהתנדבות המשפחה לטובת הגמ"ח, במטרה להפוך אותם לחלק ממעגל הנותנים. דבר זה נותן ערך מוסף לסיוע זה, ועוזר הן לגמ"ח והן למשפחה.

  המלגות מחולקות כל שנה לכ- 15 משפחות.

  חלוקת המלגות הינה מפעל משותף לגמ"ח ולעמותת "איתכם מכל הלב".

  הצטרפות לסיוע לפרויקט

   לפרטים נוספים:

   צבי שרף

   0528903759