menu donation phone contact

  חבילות מזון

  הגמ"ח מחלק פעם בחודש חבילת מזון לכ130 משפחות. החבילה כוללת מוצרי יסוד יבשים ועופות. החלוקה מתבצעת בעזרתם של מעל 40 מתנדבים שמפזרים את החבילות בין הבתים. אריזת החבילות מתבצעת על-ידי קבוצות מהנוער בעיר.

  מספרים על הפרויקט

  • חלוקה חודשית
   חלוקת החבילות החודשית מתבצעת בכל תחילת חודש ע"י קבוצה של כ- 50 מתנדבים מהגרעין התורני ומהעיר. המחלקים, יחידים או בזוגות, מקבלים 3-4 משפחות קבועות להם מחלקים לאורך תקופת הזכאות שלהם. החבילה החודשית כוללת קרטון עם מצרכים יבשים: פסטה, אורז, שמן, שימורים וכו' וכן אבקת כביסה, עופות וטיטולים למשפחות עם תינוקות. אריזת החבילות מתבצעת על ידי בני הנוער.
  • חבילות לחגים
   שלוש פעמים בשנה, לפני ר"ה, לפני פסח ובשני ימי הפורים (לקיום מצוות מתנות לאביונים) מחולקות כ- 100 חבילות נוספות למשפחות שהגמ"ח מלווה ואינן מקבלות חבילה חודשית. בחלוקות אלו משתתפים מתנדבים מהעיר וקבוצות מתנדבים מחברות מסחריות ,שעוזרים הן בתרומות והן בהעברת החבילות למשפחות.

  הצטרפות לסיוע לפרויקט

   מתנדבים שמעוניינים להצטרף לחלוקה ניתן לפנות לצבי שרף:

   052-890-3759