menu donation phone contact

  חבילה ללידה

  פרויקט "חבילה ללידה" הוקם בשנת 2013 לעילוי נשמת בתיה בת צבי ז"ל. הפרויקט מספק ליולדות נזקקות מהעיר חבילת התארגנות ראשונית אחרי לידה הכוללת: טיטולים, תחליפי חלב, בגדים, מגבונים ועוד. כל המוצרים חדשים בלבד.
  הפניית היולדות לפרויקט נעשית באמצעות מתנדבי הגמ"ח על שלוחותיו השונות: קבלת הקהל, שולחן השבת, מחלקי החבילות החודשיות ועוד. הפרויקט מופעל באמצעות תרומה של המוצרים הנדרשים ו/או תרומה כספית. מאז הקמתו סייע הפרויקט לעשרות יולדות נזקקות ברחבי העיר.

  quote

  "ילדתי תאומים, בעלי עובד קשה אך עדיין ההוצאות גבוהות… פשוט לא יאומן מה שעשיתם בשבילנו תמסרי לכל מי ששותף לחסד הענק הזה שאין לנו מילים להביע את התודה"

  avatar
  ציטוט של יולדת

  מספרים על הפרויקט

  הצטרפות לסיוע לפרויקט

   לפרטים:

   עירית קלט

   0507309634